"Niedaleki Chełmiec uważaliśmy, jako dzieci, za świętą górę, sądząc, że na niej świat się kończy i że z jej wierzchołka wstępuje się do nieba. Ta osobliwa góra działa na mą wyobraźnię bez ustanku."

Gerhart Hauptmann – laureat literackiej nagrody Nobla z 1912 r.

 

 

AKTUALNOŚCI

Informujemy , że biegnie 21-dniowy termin składania uwag i wniosków do wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa nowego odcinka drogi od obwodnicy Szczawna-Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375". Termin został wyznaczony od dnia 01.04.2014 r. do 22.04.2014 r. Uwagi i wnioski w tej sprawie mogą Państwo składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ul.Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu a także ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2. Jednocześnie prosimy o przekazywanie wszelkich opinii i uwag za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Stowarzyszenia (zakładka: szybki kontakt). Każda Państwa sugestia w przedmiocie postępowania będzie nam pomocna i przedłożona za naszym pośrednictwem do organów opiniujących.

W dniu 26 marca 2014 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowego odcinka drogi od obwodnicy Szczawna-Zdrój do drogi wojewódzkiej nr 375"

W związku z powyższym, Stowarzyszenie przedłoży uwagi do raportu oddziaływania na środowisko do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, a także do prowadzącego postępowanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Jednocześnie informujemy, że równolegle realizujemy czynności analiz prawnych i środowiskowych w związku z toczącym się postępowaniem. Prowadzone są również rozmowy z przedstawicielami Zarządu Województwa i innymi podmiotami związanymi z przedmiotowym projektem.

W dniu 30 lipca 2013 roku podjęto uchwałę o wybraniu najgorszego z możliwych, najdroższego i najbardziej konfliktowego społecznie wariantu budowy szerokiej wielopasmowej drogi, która zakłada wyburzenie 36 budynków, również tych wybudowanych 2-3 lata temu. Wbrew logice wydaje się kolejne decyzje na budowę w linii projektowanej drogi. Wszelkie prace nad zadaniem przedprojektowym są utajone począwszy od kwietnia 2012 roku, kiedy rozpoczęto prace nad przebiegiem drogi. Nie poinformowano mieszkańców, których domy planuje się wyburzyć. Pominięto obowiązkowe konsultacje społeczne. Nie dano możliwości wypowiedzenia się ludziom. Wybrano wariant, który godzi w interes prywatny, odbiera dorobek życia wielu ludzi, ich ostoję spokoju, stojąc przy tym na stanowisku, że zdanie ludzi dla „władzy” się nie liczy!

Dlatego przeciwstawiamy się degradacji naszego obszaru, niszczeniu środowiska, nie szanowaniu obywateli, arogancji władzy, którą to my wybieraliśmy i jej zaufaliśmy. Dość oszustw, politycznych zmów. Uczynimy wszystko, aby nie doszło do jakichkolwiek decyzji umożliwiających kontynuację zadania, gdyż jest ono efektem wielce nieprzemyślanych działań, nigdzie wcześniej nie planowanych i nie zatwierdzanych, a przede wszystkim nie mających uzasadnienia komunikacyjnego.

Udaremnienie budowy drogi bezwzględnie utrzyma równowagę środowiska naturalnego. Szczawno-Zdrój i pogórze pod Chełmcem to oaza spokoju i wszyscy musimy zadbać aby taką pozostały dla nas i przyszłych pokoleń.


Zaloguj

Zaloguj się

Nazwa *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Szybki kontakt

025656

.